چرخ خیاطی راسته دوز سخنگو تیپیکال GC6880MD4


 

  • چرخ راسته دوز سخنگو
  • طول دوخت 0-5
  • ارتفاع سوزن 31.8
  • ارتفاع پایه 6/13
  • حداکثر سرعت دوخت 5000