بطر تیپیکال TW5-8365
بطر تیپیکال TW5-8365
بطر تیپیکال TW5-8365
بطر تیپیکال TW5-8365

بطر تیپیکال TW5-8365


مختصر ویژگی های چرخ بطر تیپیکال TW5-8365

  1. حداکثر سرعت دوخت 1600
  2. طول بخیه 6
  3. ارتفاع سوزن 36
  4. ارتفاع پایه 7/15
  5. جنس بدنه ی این چرخ از چدن است
  6. مناسب برای موادM/H
  7. ابعاد تو دلی 540X250

بطر تیپیکال TW5-8365