راسته دوز فوق ضخیم تیپیکال TW1-243


مختصر ویژگی های راسته دوز فوق ضخیم تیپیکال TW1-243

  • حداکثر سرعت دوخت 800
  • کمپلت نعلی
  • سرقائمی زن دستی
  • تو دلی بلند، ابعاد 405×167
  • نخ درشت (تا 15)
  • ظرفیت نخ بالا

راسته دوز فوق ضخیم تیپیکال TW1-243