بطر آسیابی ماراتن MA-9920D
بطر آسیابی MA-9920D
بطر آسیابی MA-9920D
بطر آسیابی ماراتن MA-9920D
بطر آسیابی MA-9920D
بطر آسیابی MA-9920D

بطر آسیابی ماراتن MA-9920D


مختصر ویژگی های بطر آسیابی ماراتن MA-9920D

  1. دو سوزنه
  2. موتور سرخود
  3. حداکثر سرعت 2500
  4. طول دوخت 4mm

بطر آسیابی MA-9920D