بطر آسیابی ماراتن MA-9920D

بطر آسیابی ماراتن MA-9910D


مختصر ویژگی های بطر آسیابی ماراتن MA-9910D

  1. تک سوزن
  2. موتور سرخود
  3. حداکثر سرعت 2500
  4. طول دوخت 7mm

بطر آسیابی MA-9910D