بطر آسیابی ماراتن MA-9920
بطر آسیابی MA-9910
بطر آسیابی ماراتن MA-9920
بطر آسیابی MA-9910

بطر آسیابی ماراتن MA-9920


مختصر ویژگی های بطر آسیابی ماراتن MA-9920

  1. دو سوزن
  2. موتور معمولی
  3. حداکثر سرعت 2500
  4. طول دوخت 4mm

بطر آسیابی MA-9920