بطر آسیابی ماراتن MA-9920
بطر آسیابی MA-9910
بطر آسیابی MA-9910
بطر آسیابی ماراتن MA-9920
بطر آسیابی MA-9910
بطر آسیابی MA-9910

بطر آسیابی ماراتن MA-9910


مختصر ویژگی های بطر آسیابی ماراتن MA-9910

  1. تک سوزن
  2. موتور معمولی
  3. حداکثر سرعت 2500
  4. طول دوخت 7mm

بطر آسیابی ماراتن MA-9910