بطر کله اسبی تک سوزن موتور سرخود MA-8810D
بطر کله اسبی تک سوزن موتور سرخود MA-8810D
بطر کله اسبی تک سوزن موتور سرخود MA-8810D
بطر کله اسبی تک سوزن موتور سرخود MA-8810D

بطر کله اسبی ماراتن MA-8810D


مختصر ویژگی های بطر کله اسبی ماراتن MA-8810D

  • تک سوزنه
  • دینام سرخود
  • حداکثر سرعت 2000

بطر کله اسبی ماراتن MA-8810D