بطر کله اسبی دو سوزن MA-8820

بطر کله اسبی ماراتن MA-8820


مختصر ویژگی های بطر کله اسبی ماراتن MA-8820

  • حداکثر سرعت 2200
  • طول بخیه 5mm
  • ارتفاع سوزن 36
  • دو سوزنه
  • موتور معمولی

بطر کله اسبی ماراتن MA-8820