بطر کله اسبی ماراتن MA-8820
بطر کله اسبی ماراتن MA-8820

بطر کله اسبی ماراتن MA-8810


مختصر ویژگی های بطر کله اسبی ماراتن MA-8810

  • تک سوزن
  • حداکثر سرعت 2200
  • طول دوخت 5mm

بطر کله اسبی ماراتن MA-8810