لیویس ماراتن MA-801
لیویس ماراتن MA-801
لیویس ماراتن MA-801
لیویس ماراتن MA-801

لیویس ماراتن MA-801


مختصر ویژگی های لیویس ماراتن MA-801

  • حداکثر سرعت 2800
  • عرض کار 50mm

لیویس ماراتن MA-801