راسته دوز کمپلت درشت تیپیکال GC202DCX
راسته دوز کمپلت درشت تیپیکال GC202DCX

چرخ خیاطی راسته دوز GC202DCX

  • حداکثر سرعت دوخت 2500
  • کمپلت درشت
  • تک سوزن ، تک پایه
  • ضخیم دوز
  • دینام سرخود (کاهش 70 درصد مصرف انرژی)

چرخ خیاطی راسته دوز GC202DCX