چرخ خیاطی راسته دوز GC202CX


چرخ خیاطی راسته دوز GC202CX

  • حداکثر سرعت دوخت 2500
  • کمپلت درشت
  • تک پایه ، تک سوزن
  • گام دوخت 12 درجه
  • مناسب برای دوخت وسایل چرم و مبل دوزی

چرخ خیاطی راسته دوز GC202CX