ویژگی های راسته دوز فول کامپیوتری GC6930-AMD3

  • حداکثر سرعت دوخت 5000
  • گام دوخت 5 درجه
  • دینام سرخود
  • کمپلت ریز
  • سرقائمی زن خودکار دارد
  • پایه بلند کن خودکار

 

  • راسته دوز فول کامپیوتری GC6930-AMD3