مختصری از ویژگی های چرخ راسته دوز کامپیوتری GC6910-AMD3

  • حداکثر سرعت دوخت 5000
  • گام دوخت 5
  • دینام سرخود
  • گام دوخت 5
  • تا 70% کاهش مصرف برق