آموزش کار با فیوزینگ تیپیکال F600

فیوزینگ F600

آموزش کار با فیوزینگ تیپیکال F600

 

دستگاه فیوزینگ تیپیکال F600 دارای صفحه ی نمایش دما و زمان دیجیتال می باشد.

ویژگی های فیوزینگ تیپیکال F600

  1. ولتاژ 220V
  2. توان 7KW
  3. بازه حرارت 399-0 درجه سانتیگراد
  4. کنترل زمان 999-0 ثانیه
  5. ابعاد 600mm

آموزش کار با فیوزینگ تیپیکال F600